domnadobre.pl

Blog tematyczny o domu i ogrodzie

Dom

Systemy przeciwpożarowe – najważniejsze elementy, które dbają o bezpieczeństwo PPOŻ

Systemy przeciwpożarowe – najważniejsze elementy, które dbają o bezpieczeństwo PPOŻ

Współczesne systemy przeciwpożarowe mogą nie tylko zapobiegać pożarom, ale również samodzielnie je gasić. Co wchodzi w ich skład?

Bezpieczeństwo pożarowe ma duże znaczenie w wielu obiektach. Aby o nie zadbać, duże znaczenie ma wdrożenie nowoczesnego systemu PPOŻ. Dzisiaj na takie systemy składają się zróżnicowane elementy współpracujące ze sobą i wyręczające człowieka w prowadzeniu wielu czynności w razie pojawienia się zagrożenia. Elementy wchodzące w skład systemów PPOŻ przybliża firma realizująca systemy przeciwpożarowe awex.eu.

Czujki pożarowe – detektory dymu, ciepła

Jak dowiedzieć się, czy doszło do pożaru bez konieczności przebywania w danym obiekcie? Wystarczy zamontować w nim odpowiednie czujki pożarowe – wskazuje przedstawiciel firmy instalującej systemy przeciwpożarowe awex.eu.

Detektory, inaczej czujki stosowane są w celu wykrywania pożarów już na początkowych etapach ich powstania, dlatego robią to bardzo szybko i są przy tym również wysoce skuteczne.

Najczęściej wykorzystuje się wtedy dwa główne rodzaje czujek, a dokładnie są to czujki dymu oraz czujki temperatury, czyli ciepła.

Czujki połączone są z systemem przeciwpożarowym i służą w nim jako urządzenia wejścia. Gdy wykryją zagrożenie, natychmiast przekazują informacje do centrali sterującej całym systemem przeciwpożarowym – wyjaśnia przedstawiciel firmy wykonującej systemy przeciwpożarowe awex.eu.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Są one również urządzeniami wejścia, przy czym przeznaczone są one do ręcznej obsługi.

Ręczne ostrzegacze pożarowe, również nazywane w skrócie ROP, są urządzeniami, które pozwalają na zgłoszenie pożaru. Zwykle mają formę przycisków.

Centrala systemu przeciwpożarowego

Centrala jest w tym przypadku całym sercem systemu, ponieważ to do niej prowadzą urządzenia wejścia, a ona sama zarządza urządzeniami wyjścia, czyli inaczej urządzeniami wykonawczymi. 

Również może przekazywać ona informacje do służb – straży pożarnej o tym, że doszło do zagrożenia pożarowego. Dzięki temu służby mogą szybko pojawić się w miejscu zagrożenia.

System sygnalizacji pożaru

W skład systemów PPOŻ wchodzą również systemu wykorzystywane do sygnalizacji pożaru, czyli systemy, które w sposób dźwiękowy oraz świetlny informują o pojawieniu się zagrożenia.

Systemy gaszące pożary

W wybranych obiektach w skład systemów przeciwpożarowych wchodzą również systemy odpowiedzialne za gaszenie pożarów.

Systemy tego typu bazują na wodzie lub na wykorzystaniu piany. Substancje te pozwalają wtedy na zgaszenie pożaru w konkretnym pomieszczeniu. Uruchamiane są one automatycznie przez system PPOŻ, dlatego mogą zareagować znacznie szybciej niż straż pożarna.

Systemy oddymiające

W trakcie pożarów dochodzi do pojawienia się dużej ilości dymu. Aby go odprowadzić, a tym samym umożliwić ewakuację z budynku oraz prowadzenie czynności gaśniczych, wykorzystuje się systemy oddymiające.

Więcej informacji dotyczących realizacji systemów przeciwpożarowych oraz wchodzących w ich skład elementów można uzyskać na stronie firmy realizującej systemy przeciwpożarowe awex.eu.

Udostępnij